This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Visma EasyCruit 20180606 Update > Visma EasyCruit 20180606 Update - Svenska

Visma EasyCruit 20180606 Update - Svenska

Översikt

Visma EasyCruit fortsätter att förbättras med nya uppdateringar som gör användarupplevelsen bättre och mer effektiv. Visma EasyCruit uppdaterades onsdagen den 6 juni klockan 10:00 CEST.

 

Funktion

Tillgänglighet  

Ytterligare förbättringar för den nya startsidan Tillgängligt för samtliga kunder

Ytterligare förbättringar för den nya startsidan

En ny sektion/modul har lagts till för den nya startsidan i Visma EasyCruit. Den nya sektionen/modulen visar dagens/kommande intervjuer som har blivit bokade av den inloggade användaren. Den tydliga kalendern som visas i den nya sektionen/modulen visar vilka dagar då en intervju har blivit bokad samt hur många intervjuer som inträffar för respektive dag. 

clipboard_e3c6f0627f802ab4e1a25222e1c53db21.png

Genom att klicka på ett datum i kalendern som har bokade intervjuer så har du direkt möjlighet att se för vilket projekt intervjun är kopplad till, kandidatens namn samt datum och tid för intervjun. Om flera intervjuer är bokade för en och samma dag har du en möjlighet att enkelt växla mellan dessa.
 

clipboard_ee3ce33a0f02cdd6ad8ff7e7a95220f41.png

Felkorrigeringar

Ett antal felkorrigeringar ingår i denna uppdatering, läs mer om dessa nedan.

Lösningsnummer

Ärendenummer

Problem

Lösning

VEC-1001 00191639 Annonser som inleds med skandinaviska tecken sorteras ej korrekt när en kandidat överförs Problemet ska nu vara löst
VEC-1396 00226227 Ett felmeddelande för Broadbean visas på svenska Problemet ska nu vara löst
VEC-2745 00435300 Utkast sparas ej alltid korrekt vid skapande av en ny text för en personuppgiftsgaranti Problemet ska nu vara löst
VEC-2759 00439557 Ett felmeddelande visas för vissa kandidater i samband med att denna vill läsa en personuppgiftsgaranti Problemet ska nu vara löst
VEC-2773 00438783 Funktionen "Dataexport" inkluderar ej samtliga intervjuer som har genomförts med en kandidat, endast den senaste Problemet ska nu vara löst
VEC-2787 00443428 Ej möjligt att aktivera funktionen "CBS-rapport" för användare i Visma EasyCruit Problemet ska nu vara löst
VEC-1371 00227606 Felaktiga tecken visas på sidan "Sök" Problemet ska nu vara löst
VEC-1577 00240421 Filtrering sparas mellan två sidor Problemet ska nu vara löst
VEC-2152 00354169 Problem med utseendet / layouten på inloggningssidan till Visma EasyCruit när webbläsaren Internet Explorer används Problemet ska nu vara löst
VEC-2188 00358320 Ej möjligt att skicka ett e-postmeddelande där adressen innehåller ett &-tecken Problemet ska nu vara löst
VEC-2581 00404696 Valda/markerade alternativ nollställs när en rapport efterfrågas Problemet ska nu vara löst
VEC-2635 00405010 Månader renderas ej korrekt i de e-postmeddelanden som skickas vid inkallelse till intervju för de baltiska länderna Problemet ska nu vara löst

Kandidatens rättighet till insyn över hanterad data

Enligt GDPR så har kandidaten rättighet till insyn över hanterad data. Detta innebär att kandidaten har en rättighet att få veta följande: 

  1. Vilken data som har insamlats om kandidaten
  2. Hur datan kommer att användas och själva syftet med att hantera denna
  3. Vem som har tillgång till datan
  4. Hur lång tid som datan kommer att lagras

 

För att klargöra detta så tillhandahåller Visma en personuppgiftsgaranti här. Personuppgiftsgarantin som du ser genom att klicka på länken är i grund och botten samma text som Visma skapade som ett förslag och som finns tillgänglig för samtliga kunder i Visma EasyCruit.

Visma rekommenderar att den personuppgiftsgarantin som finns i Visma EasyCruit finns tillgänglig för samtliga kandidater för att klargöra Vismas roll och för att uppfylla kraven ovan.

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com