This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Visma EasyCruit 17.9 Release > Visma EasyCruit 17.9 Release - Svenska

Visma EasyCruit 17.9 Release - Svenska

Översikt

Visma EasyCruit fortsätter att förbättras med nya versioner som gör användarupplevelsen bättre och mer effektiv. Visma EasyCruit 17.9 är planerad att lanseras onsdagen den 11 oktober med start klockan 19:00 CEST. Lanseringen beräknas att ta upp till 3 timmar att genomföra, driftstörningar kan inträffa under denna period. 

 

Funktion

Tillgänglighet  

Integration till ID-Porten Tillgängligt efter förfrågan hos Visma, observera att ett separat avtal med DIFI behövs för att denna integration ska fungera
Ny statusbar för kandidater Tillgängligt efter förfrågan hos Visma
Ytterligare/fler fält för annonstext Tillgängligt efter förfrågan hos Visma
Generella förbättringar Tillgängligt för samtliga kunder (dock beroende på konfiguration)

Integration till ID-Porten

Visma EasyCruit kommer nu göra det möjligt för kandidater att enkelt logga in i karriärcentret samt ansökningsformuläret med hjälp av ID-porten. Med hjälp av denna funktion blir det enklare för kandidater att återanvända sina uppgifter och söka ett jobb eftersom kandidaten slipper håller reda på sina inloggningsuppgifter. 

Om en kandidat sedan tidigare ej har loggat in med hjälp av ID-porten skapas ett nytt konto automatiskt åt kandidaten vilket innebär att kandidaten slipper att registrera sig i en separat process. 

 

idporten.png

Exemplet ovan visar inloggningsfunktionen för en kandidat samt tillägget som gör det möjligt att logga in med hjälp av ID-porten

Ny statusbar för kandidater

I denna version av Visma EasyCruit kommer vi att lägga till en ny statusbar som visas i samband med att en kandidat är inloggad på en karriärsida. Denna nya funktion kommer att göra det tydligt för kandidaten att denna är inloggad samt att man enkelt har tillgång till sin profil om man vill redigera denna. Om kandidaten är inloggad med hjälp av ID-porten kommer detta visas tydligt.

 

status_bar2.png

Exemplet ovan visar statusbaren som tydligt visar vem man är inloggad som, kandidaten har även enkelt tillgång till sin profil

Ytterligare/fler fält för annonstext

Visma EasyCruit kommer nu att erbjuda möjligheten att inkludera två nya fält i samband med att man skapar en annons och står på sidan i systemet där man skriver in själva annonstexten. Fördelen med dessa nya fält är att det blir enklare att skapa en strukturerad annons. När funktionen är aktiverad kommer de två nya fälten även att inkluderas när en annonsmall skapas. 

Självklart kommer informationen som anges i de två nya fälten även att inkluderas i Visma EasyCruits XML-feed.

 

profile.PNG

Exemplet ovan visar det nya fältet som gör det möjligt att ange vilken typ av kandidatprofil som du söker

 

profile_ad.PNG

Exemplet ovan visar det nya fältet som gör det möjligt att ange vad själva arbetet innebär

Generella förbättringar

Några mindre generella förbättringar är även inkluderade i denna version, läs mer om dessa nedan.

Vald kontaktperson överförs till Broadbean

När du väljer att publicera en annons via Broadbean kommer vald kontaktperson framöver att överföras från Visma EasyCruit till Broadbean, detta för att spara tid.

Urvalsfrågor inkluderas vid vidarebefordring av en kandidat

Svar på urvalsfrågor som en kandidat har svarat på kommer nu att inkluderas i samband med att man vidarebefordrar en kandidat via e-post.

Varning om ämne och/eller innehåll saknas för e-postmeddelanden som används i samband med automatisk radering av en kandidat

Visma EasyCruit kommer nu att meddela / varna om en användare har glömt att ange ett ämne och/eller innehåll för de e-postmeddelanden som används i samband med automatisk radering av en kandidat.

Permanent radering av samtliga kandidater på sidan "Raderade ansökningar"

Det kommer nu att bli möjligt att permanent radera samtliga kandidater på sidan "Raderade ansökningar" med ett enkelt knapptryck. Observera att kandidater som raderas från sidan "Raderade ansökningar" raderas permanent och kan ej återställas. 

Felkorrigeringar

Ett antal felkorrigeringar ingår i denna lansering, läs mer om dessa nedan.

Lösningsnummer

Ärendenummer

Problem

Lösning

VEC-1707 00264471 Ej möjligt att läsa in material från en annonsmall Problemet ska nu vara löst
VEC-1071 00194710 Vid radering av en kandidats bifogade CV raderas även det personliga brevet Problemet ska nu vara löst
VEC-1542 00245492 Radbrytningar hanteras ej alltid korrekt i samband med att en annons publiceras på AMS Problemet ska nu vara löst
VEC-1658 00256167 Vald tidspunkt för intervju nollställs om sidan där man anger/bokar tid och datum för en intervju laddas om  Problemet ska nu vara löst
VEC-1672 00238950 En textversion av kandidatens LinkedIn-profil bifogas som ett CV i samband med att en kandidat söker ett jobb Problemet ska nu vara löst
VEC-1721 00265942 Tillägg av en påminnelse i samband med inkallelse till en intervju fungerar ej Problemet ska nu vara löst
VEC-1749 00269930 Ej möjligt att bifoga en fil i samband med att man skickar ett e-postmeddelande till en kandidat Problemet ska nu vara löst
VEC-1754 00269247 Möjligt för en kandidat att hoppa över integritetspolicyn i samband med att kandidaten söker ett jobb samt använder funktionen "Analysering/tolkning av CV" Problemet ska nu vara löst
VEC-287 00122273 Bifogade filer visas slumpmässigt två gånger i PDF-rapporter Problemet ska nu vara löst
VEC-1085 00196955 Jobbkategori visas/renderas två gånger i karriärcentret Problemet ska nu vara löst
VEC-1254 00219932 Möjligt att välja gamla/ej längre aktuella jobbkategorier i samband med publicering av en annons på AMS Problemet ska nu vara löst
VEC-1377 00222088

Sammanfogningsfältet {name} använder/renderar ej samma information beroende på om det används i meddelandefältet eller i själva ämnet för e-postmeddelandet

Problemet ska nu vara löst
VEC-1432 00212106 Användandet av ett et-tecken (&) renderas/visas ej korrekt i samband med publicering av en annons på Finn Problemet ska nu vara löst
VEC-291 00122298 Radering av en kontaktperson blockerar möjligheten att skapa en ny kontaktperson i samband med att en annons skapas Problemet ska nu vara löst
VEC-657 00163119 Ej korrekt översättning av ett felmeddelande för AMS Problemet ska nu vara löst
VEC-1255 00216937 Kundanpassningsbara svarsbrev renderar ej korrekt namn för själva e-postmallen i samband med att man redigerar svarsbrevsmallen Problemet ska nu vara löst
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com