This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Visma EasyCruit 17.7 Release > Visma EasyCruit 17.7 Release - Svenska

Visma EasyCruit 17.7 Release - Svenska

Översikt

Visma EasyCruit fortsätter att förbättras med nya versioner som gör användarupplevelsen bättre och mer effektiv. Visma EasyCruit 17.7 är planerad att lanseras onsdagen den 26 juli med start klockan 19:00 CEST. Lanseringen beräknas att ta upp till 3 timmar att genomföra, driftstörningar kan inträffa under denna period. 

 

Funktion

Tillgänglighet  

Generella förbättringar Tillgängligt för samtliga kunder (dock beroende på konfiguration)

Generella förbättringar

I den här versionen av Visma EasyCruit ingår ett antal justeringar/förbättringar av befintliga funktioner, detta för att göra systemet mer användarvänligt. 

Kategorier som ej används visas ej vid publicering av en annons

Vid publicering av en annons till tex din hemsida har det alltid visats tre kundanpassningsbara kategorifält, dessa kallas "Jobbkategori", "Typ / nivå" samt "Bransch". Även om inga kategorier har blivit tillagda för dessa tre fält har själva kategorifältet alltid visats, detta har nu blivit justerat så att kategorifältet endast visas om det finns kategorier tillagda. 

 

categories.PNG

 

 

Möjlighet att söka efter annonsmallar/tidigare annonser

För att göra det enklare att hitta en annonsmall/tidigare annons som du vill använda i samband med att du skapar ett nytt projekt har vi lagt till en sökfunktion i respektive rullgardin som gör det möjligt att snabbt söka fram den mall som du vill använda. 

 

templates_to_use.png

Ny status för kandidater som har blivit inkallade till en personlighetstest

För att göra det enklare att se vilka kandidater som har blivit inkallade till en personlighetstest kommer kandidatens status nu att reflektera detta istället för att visas som tex obehandlad. Den nya statusen kommer även att visas i dataexporten där det tydligt framgår vilket datum som respektive kandidat blev inkallad till en personlighetstest. 

 

new_status_to_use.png

Exemplet ovan visar den nya statusen för de kandidater som har blivit inkallade till en personlighetstest

 

status_in_extract_to_use.png

Exemplet ovan visar det datum i dataexporten då respektive kandidat blev inkallad till en personlighetstest

Justeringar för inloggningssidan

Inloggningssidan till Visma EasyCruit har genomgått några mindre justeringar där tex språkvalet för inloggningssidan har blivit flyttat till det nedre högra hörnet. Dessutom har informationsboxarna blivit separerade från själva inloggningsfunktionen, detta för att informationen ska bli enklare att uppfatta. 

 

language_to_use.png

Exemplet ovan visar språkvalet för inloggningssidan

 

login_page_to_use.png

Exemplet ovan visar det nya utseendet för inloggningssidan

Felkorrigeringar

Ett antal felkorrigeringar ingår i denna lansering, läs mer om dessa nedan.

 

Lösningsnummer

Ärendenummer

Problem

Lösning

VEC-1250 00183852 Visningsproblem när man tittar på kandidatens profil i samband med att granskningspanelen används Problemet ska nu vara löst
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 33 45 45 444French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 72 27 90 15


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 03468, Inward dial: 26


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 33 45 45 444
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com