This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Visma EasyCruit 17.6 Release > Visma EasyCruit 17.6 Release - Svenska

Visma EasyCruit 17.6 Release - Svenska

Översikt

Visma EasyCruit fortsätter att förbättras med nya versioner som gör användarupplevelsen bättre och mer effektiv. Visma EasyCruit 17.6 är planerad att lanseras onsdagen den 28 juni med start klockan 19:00 CEST. Lanseringen beräknas att ta upp till 3 timmar att genomföra, under denna tidsperiod kommer Visma EasyCruit ej att vara tillgängligt i max 30 minuter.

 

Funktion

Tillgänglighet  

Kundanpassningsbara svarsbrev för NOARK-integrationer Tillgänglig för samtliga kunder som idag använder WebService-metoderna mot NOARK (eventuell konfiguration kan behövas)

Kundanpassningsbara svarsbrev för NOARK-integrationer

Som ett tillägg till de justeringar som genomfördes för NOARK i föregående version av Visma EasyCruit lägger vi nu även till möjligheten att arkivera samtliga kundanpassningsbara svarsbrev som skapas i en kunds Visma EasyCruit. 

 

Capture.PNG

Exemplet ovan visar kundanpassningsbara svarsbrev i Visma EasyCruit

 

Kundanpassningsbara svarsbrev gör det möjligt för en kund att skapa skräddarsydda svarsbrev / processteg i sin Visma EasyCruit. Detta innebär att man har möjlighet att dels använda de svarsbrev / processteg som alltid finns i systemet plus att man som kund har möjlighet att skapa sina egna svarsbrev / processteg som man sedan kan använda som en del av rekryteringsprocessen.

Med hjälp av den förbättring som vi nu genomför kommer det nu vara möjligt att även arkivera samtliga kundanpassade svarsbrev som skickas till en kandidat genom NOARK-integrationen. 

Felkorrigeringar

Ett antal felkorrigeringar ingår i denna lansering, läs mer om dessa nedan.

Lösningsnummer

Ärendenummer

Problem

Lösning

VEC-486 00130045 Visningsproblem med datum i den utvidgade listan över kandidater Problemet ska nu vara löst
VEC-498 00156577 Visningsproblem vid redigering av avdelningar Problemet ska nu vara löst
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com