This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Visma EasyCruit 17.5 Release > Visma EasyCruit 17.5 Release - Svenska

Visma EasyCruit 17.5 Release - Svenska

Översikt

Visma EasyCruit fortsätter att förbättras med nya versioner som gör användarupplevelsen bättre och mer effektiv. Visma EasyCruit 17.5 är planerad att lanseras onsdagen den 31 maj med start klockan 19:00 CEST. Lanseringen beräknas att ta upp till 3 timmar att genomföra, driftstörningar kan inträffa under denna period.

 

Funktion

Tillgänglighet  

Integration mot Broadbean Tillgänglig för kunder efter förfrågan hos Visma
4 nya språk Tillgänglig för kunder efter förfrågan hos Visma
Datum för när en ansökningslista har blivit skapad för NOARK-integrationer Tillgänglig för samtliga kunder som idag använder WebService-metoderna mot NOARK
Komplettering av variabler som används i de e-postmeddelanden som genereras av WebService-metoderna mot NOARK Tillgänglig för samtliga kunder som idag använder WebService-metoderna mot NOARK

Integration mot Broadbean

För att ytterligare förbättra antalet tillgängliga publiceringskanaler i Visma EasyCruit har vi utvecklat en integration mot Broadbean. För tillfället har Broadbean tillgång till över 3500 jobbsidor runt om i världen, dessa kommer nu att finnas tillgängliga i Visma EasyCruit.

 

1.png

 

När integrationen är aktiverad i er Visma EasyCruit kommer Broadbean att visas som ett naturligt steg på sidan där ni väljer var ni vill publicera er annons. När ni klickar på knappen "Publicera" transporteras ni till Broadbeans publiceringsverktyg där ni väljer var annonsen ska publiceras. 

 

3.png

 

Det mesta av den information som ni har angett i Visma EasyCruit för annonsen överförs automatiskt till Broadbean dock kan vissa publiceringskanaler kräva kompletterande information. 

 

2.png

 

När du är färdig och har publicerat din annons transporteras du per automatik tillbaka till Visma EasyCruit där du har möjlighet att se annonsens status. Om du vill redigera eller avpublicera din annons kan du enkelt göra detta genom att klicka på de relevanta knapparna. 

 

4.png

4 nya språk

För att ytterligare förbättra antalet tillgängliga språk i Visma EasyCruit har vi nu lagt till 4 nya språk, totalt har nu Visma EasyCruit stöd för 44 språk. Följande språk har lagts till:

  • Portugisiska (Brasilien)
  • Spanska (Argentina)
  • Spanska (Chile)
  • Spanska (Peru)

Exempel som visar de nya språken i samband med att en ny annons skapas i Visma EasyCruit.

 

Datum för när en ansökningslista har blivit skapad för NOARK-integrationer

För att göra det tydligt angående när en ansökningslista har blivit skapad för NOARK-integrationer visas nu själva skapandedatumet längst upp i dokumentet. Detta innebär att det nu är enkelt att se när ansökningslistan har blivit skapad, även om man skriver ut dokumentet. 

 

Komplettering av variabler som används i de e-postmeddelanden som genereras av WebService-metoderna mot NOARK

De e-postmallar som genereras av WebService-metoderna mot NOARK utför nu en komplettering innan de skapas. Detta innebär att generell information som tex annonstitel inkluderas i själva PDF-filen när denna skapas. 

Felkorrigeringar

Ett antal felkorrigeringar ingår i denna lansering, läs mer om dessa nedan.

Lösningsnummer

Ärendenummer

Problem

Lösning

VEC-280 00122275 Avdelningsadministratörer visas flera gånger i samband med utskick av ett anställningskontrakt Problemet ska nu vara löst
VEC-1003 00192051 Ej möjligt att söka efter kandidater som har ett namn som är kortare än tre tecken Problemet ska nu vara löst
VEC-1055 00191903 Genomsnittspoängen för granskningspanelen beräknas ej alltid korrekt Problemet ska nu vara löst
VEC-506   Synliga linjer i kandidatens ansökan i samband med utskrift Problemet ska nu vara löst
VEC-535   Om man trycker på tangenten "Return / Enter" på sitt tangentbord i samband med att frågor skapas avbryts allt arbete Problemet ska nu vara löst
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 33 45 45 444French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 72 27 90 15


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 03468, Inward dial: 26


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 33 45 45 444
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com