This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 16.3 Release > EasyCruit 16.3 Release - Svenska

EasyCruit 16.3 Release - Svenska

Översikt

EasyCruit fortsätter att förbättra systemet genom dess nya versioner, vilka förbättrar användarupplevelsen samt gör arbetet mera effektivt och angenämnt. EasyCruit 16.3 är för närvarande planerad att släppas onsdagen den 16:e mars klockan 17:30 svensk tid. Arbetet kommer att pågå i upp till tre timmar och under denna tid så kan EasyCruit vara otillgängligt. Nya funktioner som ingår i version 16.3 är:

 

Funktion Tillgänglighet

Förbättringar till data exporten

 • Ny export som innehåller kandidatprofilsfrågor
Ingår som en del av EasyCruit Analytics Paketet.
Mera information angående potentiella dubletter
Tiillgängligt för alla kunder som använder sig av Dublettkontroll.
Fler importerade fält vid import av CV Ingår som en del av EasyCruit Mobile Candidate Paket.

Förbättringar till sparade ansökningar

 • Automatiskt mailutskick till kandidaten när en ansökan sparas
 • Fler kolumner tillgängliga i listan över sparade ansökningar i karriärcentret
Tillgängligt för alla kunder som har aktiverat möjligheten för kandidater att Spara pågående ansökningar i karriärcentret.

Förbättringar kring ansökningsmallar samt annonsmallar

 • Möjlighet till att konfigurera avdelningen som mallarna tillhör
Tillgängligt för alla kunder med uppsatta mallar

Ett antal buggfixar är också inkluderade i denna version. Du hittar listan på dessa efter beskrivningen av de nya funktionerna.

Data Export förbättringar

En ny export som inkluderar kandidaternas klassificerings samt profil frågor finns nu tillgänglig i EasyCruit. Denna export innehåller generell information om kandidaten samt de svar som angetts till klassificeringsfrågorna och de frågor som skapats under 'Både för kandidater och CV-kandidater'.

Mera information angående potentiella dubletter

Listan över potentiella dubletter innehåller numera en ny kolumn som visar vilka tjänster samt avdelningar kandidaten har ansökt till.

Fler importerade fält vid importering av CV

För kandidater som söker en tjänst med hjälp av sitt CV kommer nu två till fält att fyllas i automatiskt av EasyCruit. Dessa är födelsedatum samt uppladdning av bild. Samma funktion finns också tillgänglig när en kandidat uppdaterar sin karriärcenterprofil med hjälp av ett CV.

 

Fälten kommer att fyllas i om informationen finns i kandidatens CV samt om dessa finns tillgängliga i ansökningsformuläret.

Förbättringar till sparade ansökningar

Om funktionen för att spara pågående ansökningar är aktiverad så kan ett nytt svarsbrev nu konfigureras så att kandidaterna får ett mail när de sparar sin ansökan. Detta mail kan konfigureras för att innehålla både annonsrelatered information samt login-information för karriärcentret.

 

Det nya mailet hittar ni under Ansökan har sparats  och det kan konfigureras både på avdelnings och språknivå samt för ett enskillt projekt.

Följande 'merge fields' kan användas för det nya mailet.

 • {advertisement-active-to-date} - Slutdatum för publicering på den kanal som kandidaten påbärjat sin sökning
 • {company} - Företagsnamn
 • {department} - Avdelningen som kandidaten sparat sin ansökan för
 • {department-disclaimer} - Ansvarsfriskrivning för den avdelning som kandidaten sparat sin ansökan för
 • {family-name} - Kandidatens efternamn som det är skrivet i den sparade ansökan
 • {first-name} - Kandidatens förnamn som det är skrivet i den sparade ansökan
 • {middle-name} - Kandidatens mellannamn som det är skrivet i den sparade ansökan
 • {gender-specific male="" female="" unknown=""} - Kan användas om mailet skall innehålla specifik text beroende på kandidatens kön
 • {link} - Länk där kandidaten kan återställa sitt lösenord
 • {position} - Annonstiteln som kandidaten har sparat sin ansökan för
 • {username} - Kandidatens användarnamn för att logga in i karriärcentret
 • {name} - Namnet på den person som är satt upp som avsändare för projektet

 

I tillägg till detta finns det ny två nya kolumner som kan läggas in i listan över sparade ansökningar i karriärcentret. Dessa kolummner innehåller sista ansökningsdag samt slutdatum för publicering. Informationen som visas här underlättar för kandidaten så att de vet när de måste slutföra sin ansökan.

Förbättringar kring ansökningsmallar samt annonsmallar

Administratörer kan nu välja och/eller ändra vilken avdelning en mall tillhör när mallen skapas. Detta innebär att det blir lättare att korrigera ifall man valt fel avdelning på sidan innan,

I tillägg till detta kommer det också att vara möjligt att ändra vilken avdelning en mall tillhör när denna redigeras. Detta gör det lättare att flytta en mall från en avdelning till en annan så att de är tillgängliga från de korrekta avdelningarna.

CreateVacancyTemplate.jpg

I listan över mallar så är det nu också möjligt att söka direkt i avdelningslistan för att snabbt kunna filtrera bland mallarna.

 

 

Buggfixar

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning
EC-836 326928 Går ej att radera uppladdade filer under övriga frågor när en kandidats CV redigera. Detta problem skall nu vara löst.
EC-810 322642
322684
322777
322808
322288
322316
326139
324582
324711
324817
324913
Publiceringsdatum ändras när en annons publiceras genom IE8 och IE9. Detta problem skall nu vara löst.
EC-763 318999 I projektlistan så uppdateras inte alltid antalet visningar korrekt. Detta problem skall nu vara löst.
EC-746 317349 Fungerar ej att skicka mail om mottagarens namn innehåller ett komma. Detta problem skall nu vara löst.
EC-744 317983 Fungerar ej att spara en ansökan om kandidaten redan har ett konto. Detta problem skall nu vara löst.
EC-723 315606 Fel ISO kod i ansökningsformuläret gör att kandidater inte kan söka tjänster. Detta problem skall nu vara löst.
EC-663 310617 Kandidater med specialtecken importeras inte korrekt i systemet. Detta problem skall nu vara löst.
EC-658 306241 Avdelningar flyttas om en avdelningsadministratör redigerar en avdelning där denna inte har tillgång till moderavdelningen. Detta problem skall nu vara löst.
EC-472 290028
314193
314575
319162
323232
När en annons redigeras så tar det väldigt lång tid att ladda listan för tidigare annonser. Detta problem skall nu vara löst.
EC-354 279278
279684
Kandidatdubletter skapas om kandidater klickar på 'Skicka ansökan' flera gånger. Detta problem skall nu vara löst.
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com