This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 16.3 Release > EasyCruit 16.3 Release - Norsk

EasyCruit 16.3 Release - Norsk

Oversikt

Hos EasyCruit arbeider vi ivrig med å forbedre systemet for å gjøre det mer effektivt og brukervennlig. Oppdateringen til versjon EasyCruit 16.3 kommer onsdag den 16. mars klokken 17:30. Arbeidet kan ta opp til tre timer og EasyCruit kan være utilgjengelig i den perioden. EasyCruit 16.3 inneholder følgende nye funksjoner :

 

Funksjon: Tilgjengelig for:

Forbedringer av datautdrag

 • Ny kandidatprofil med utdrag av spørsmål

Tilgjengelig som del av EasyCruit analysepakke.

Forbedret synlighet av duplikat kandidat

Tilgjengelig for kunder som har aktivert funksjonen Duplikatkontroll .

Diverse felt utfylt med informasjon om  CV-tolkning

Tilgjengelig som del av EasyCruit Mobile kandidatpakke.

Lagre forbedringer i kandidatsøknad

 • Automatisk e-postmelding til kandidaten når søknaden er lagret
 • Flere kolonner tilgjengelig i listen  Lagrede søknader fra karrieresenter

Tilgjengelig for konfigurasjon for kunder som har aktivert funksjonen Lagre kandidatsøknad til karrieresenter.

Forbedringer av brukervennligheten for søknadsmaler og annonsemaler

 • Egner seg til å stille inn og endre malens avdeling

Tilgjengelig for kunder som har konfigurerbare maler.

Flere løsninger er også med i denne oppdateringen, du kan lese mer om dem i en liste under.

Forbedringer av datautdrag

Ny kandidatprofil med utdrag av spørsmål er tilgjengelig i EasyCruit. Dette utdraget inkluderer informasjon om kandidater inkludert kandidatdetaljer, spørsmål om selvklassifisering – kandidatprofil og spørsmål om HR klassifisering – kandidatprofil.

 

Forbedret synlighet av duplikat kandidat

Listen over duplikate kandidater har en ny kolonne som viser listen over rekrutteringsprosjekter som hver kandidat hører til så vel som avdeling.

 

Diverse felt utfylt med informasjon om  CV-tolkning

Kandidater som søker med sin CV-fil har 2 diversefelt som er forhåndsutfylt med CV-tolkning: Fødselsdato og CV-bilde. Disse 2 feltene blir også forhåndsutfylt når kandidaten bruker sin CV-fil med informasjon for å oppdatere sin CV til karrieresenteret.

Dette feltet blir utfylt hvis kandidaten har informasjonen i CV-filen sin, og spørsmålene blir inkludert i søknadsskjemaet eller CV-skjemaet til karrieresenteret.

 

Lagre forbedringer i kandidatsøknad

Hvis funksjonen Lagre søknad i kandidatens karrieresenter er aktivert, kan en ny responsmail settes opp slik at kandidaten mottar e-postmelding hver gang de lagrer en søknad. E-postmeldingen kan inneholde innloggingsdetaljer til karrieresenter så vel som detaljer om rekrutteringsprosjekt.

Den nye malen for responsmail kalles Kandidatsøknad lagret og den kan konfigureres på avdeling- og språknivå så vel som nivå for rekrutteringsprosjekt.

Følgende flettefelt er tilgjengelig og kan legges til malen for responsmail og til responsmailen for rekrutteringsprosjekt:

 • {advertisement-active-to-date} – sluttdato for publisering av rekrutteringsprosjekt hvor kandidaten lagret søknaden
 • {company} – virksomhetens navn
 • {department} - rekrutteringsprosjektets avdeling hvor kandidaten lagret søknaden
 • {department-disclaimer} - avdeling sender e-post om ansvarsfraskrivelse for rekrutteringsprosjektet der hvor kandidaten lagret søknaden
 • {family-name} - kandidatens etternavn som er oppgitt i den lagrede søknaden
 • {first-name} - kandidatens fornavn som er oppgitt i den lagrede søknaden
 • {middle-name} - kandidatens mellomnavn som er oppgitt i den lagrede søknaden
 • {gender-specific male="" female="" unknown=""} - tittel avhengig av kandidatens kjønn som er oppgitt i den lagrede søknaden
 • {link} - generert link til kandidater for å tilbakestille passordet deres
 • {position} - tittel på rekrutteringsprosjektet hvor kandidaten lagret søknaden
 • {username} - kandidatens brukernavn for å få tilgang til karrieresenter
 • {name} - sendernavn som er konfigurert for avdelingen til rekrutteringsprosjektet.

 

Som enda en forbedring for listen over lagrede søknader fra karrieresenteret, er det 2 kolonner til som er tilgjengelig og kan vises. Disse 2 kolonnene inneholder informasjon om Rekrutteringsprosjektets søknadsfrist og Rekrutteringsprosjektets publisering av sluttdato. Med denne informasjonen kan kandidatene se når de må sende inn sin lagrede søknad.

 

Forbedringer av brukervennligheten for søknadsmaler og annonsemaler

Administratoren kan nå velge eller endre malens avdeling når man oppretter en søknadsmal eller en annonsemal. Dette hindrer at malen blir lagt til feil avdeling.

Malens avdeling kan også endres når man redigerer en søknadsmal eller en annonsemal. Det er lett å flytte maler fra en avdeling til en annen og passe på at de er tilgjengelige for rekrutteringsprosjekter fra den avdelingen det gjelder.

CreateVacancyTemplate.jpg

På listen over søknadsmaler og listen over annonsemaler er filteret til avdelingen blitt mer brukervennlig hvor administrator kan gjøre hurtigsøk.

Løsninger

Bug Saksnummer Feilbeskrivelse Løsning
EC-836 326928

Kan ikke slette opplastet fil til andre spørsmål fra Diverse-kategorien når man redigerer kandidatens CV.

Løst

EC-810 322642
322684
322777
322808
322288
322316
326139
324582
324711
324817
324913

Publisering av datoendring når man publiserer et rekrutteringsprosjekt med IE8 eller IE9.

Løst

EC-763 318999

På rekrutteringsoversikten viser Vise kolonne noen ganger feil tall.

Løst

EC-746 317349

Kan ikke sende e-post hvis avsendernavnet inneholder et komma.

Løst

EC-744 317983

Søknad ikke lagret for kandidater som allerede har en brukerkonto.

Løst
 

EC-723 315606

Feil ISO-språkkode hindrer kandidater i å søke.

Løst

EC-663 310617

Kan ikke importere medarbeidere med spesielle bokstaver i navnet deres.

Løst

EC-658 306241

Avdelingen blir flyttet når administrator endrer avdelingen og han ikke har tilgang til overordnet avdeling.

Løst

EC-472 290028
314193
314575
319162
323232

Når man endrer en annonse, tar det for lang tid å laste opp listen over tidligere annonser.

Løst

EC-354 279278
279684

Duplikate kandidater blir opprettet når man klikker send åpen søknad flere ganger.

Løst

Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
Under translation

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com