This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 16.2 Release > EasyCruit 16.2 Release - Svenska

EasyCruit 16.2 Release - Svenska

Översikt

EasyCruit fortsätter att förbättra systemet genom dess nya versioner. EasyCruit 16.2 är för närvarande planerad att släppas onsdagen den 24:e februari klockan 17:30 svensk tid. Arbetet kommer att pågå i upp till tre timmar och under denna tid så kan EasyCruit vara otillgängligt. Ett antal buggfixar är också inkluderade i denna version. Du hittar listan på dessa efter beskrivningen av de nya funktionerna.

 

Stöd för Internet Explorer 8

Vi vill också meddela att vi under maj 2016 i samband med version 16.5 av EasyCruit kommer att sluta att stödja samt testa systemet för Internet Explorer 8. Microsoft har från och med den 12:e januari 2016 slutat att stödja version 8 och vi kan inte stödja en produkt längre än leverantören själv.

Även om versionen ej längre stöds så räknar vi dock inte med att att nuvarande funktionalitet i EasyCruit kommer att påverkas av detta. Dock så måste alla problem som rapporteras i Internet Explorer 8 också kunna återskapas på version 9 eller nyare, alternativt en de andra webläsare vi stödjer.

För att kunna använda EasyCruit 16.5 fullt ut så rekomenderar vi att våra kunder använder en av de webbläsare som vi has support för. En komplett lista över dessa finns här.

Buggfixar

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning
EC-817 323497 Fungerar inte att skicka portabelt CV till en kandidat om namnen innehåller ovanliga tecken. Detta problem skall nu vara löst.
EC-749 318900

Går ej att öppna filer under 'Dokument/Anteckningar' som var inladga på bekräftade dubletter.

Detta problem skall nu vara löst.
EC-789 321567

Problem att lägga in en länk via HTML-editorn i Internet Explorer 11.

Detta problem skall nu vara löst.
EC-823 322263

Fungerar inte att ladd upp i bilder i svarsbrev.

Detta problem skall nu vara löst.
EC-827  

PDF filer som genereras via NOARK API:n är tomma.

Detta problem skall nu vara löst.
EC-799 323207

Dubbletter av medarbetare skapas när knappen 'Spara och nästa' används.

Detta problem skall nu vara löst.
EC-713  

Söka efter ett icke existerande reference nummer via CandidateSearch API:n resulterar i att alla kandidater returneras.

Om referensnumret inte finnes så returnerar inte heller API:n några kandidater.

EC-678 311840 Svar som en kandidat angett till frågor försvinner om kandidaten redigeras i ett språk som inte frågan är översatt till. Detta problem skall nu vara löst.
EC-689 313925 Kontaktpersoners telefonnummer ändras om ingen landskod är angiven när kontaktpersonen läggs till annonsen. Detta problem skall nu vara löst. 
EC-830 323983 Fungerar ej att skicka Matrigma test till kandidater. Detta problem skall nu vara löst.
EC-833 Fungerar ej att manuellt skapa kandidater i projekt. Detta problem skall nu vara löst.
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Needs translations
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com