This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 16.1 Release > EasyCruit 16.1 Release - Svenska

EasyCruit 16.1 Release - Svenska

Översikt

EasyCruit fortsätter att förbättra systemet genom dess nya versioner, vilka förbättrar användarupplevelsen samt gör arbetet mera effektivt och angenämnt. EasyCruit 16.1 är för närvarande planerad att släppas onsdagen den 3:e februari klockan 17:30 svensk tid. Arbetet kommer att pågå i upp till tre timmar och under denna tid så kan EasyCruit vara otillgängligt. Nya funktioner som ingår i version 16.1 är:

 

Funktion Tillgänglighet

Integrationen till cut-e

  • Stöd för SJQ tester
  • Stöd för Custom/Compound poäng
  • Genomsnittspoängen kan konfigureras så att bara valda tester inkluderas
  • Möjligt att konfigurera vilken skala som används för varje test
  • Paketnamnet samt normgruppen visas vid varje resultat
Ingår för alla kunder som har integrationen mot cut-e aktiverad

Förbättringar till kandidatrapport

  • Möjlighet att välja vilka dokument som skall ingå i rapporten
  • Möjligt att dela in rapporten i en kandidat per fil
Ingår som en del av 'EasyCruit Analytics' paket.

Ett antal buggfixar är också inkluderade i denna version. Du hittar listan på dessa efter beskrivningen av de nya funktionerna.

Integration mot cut-e

Det finns nu nya konfigureringsmöjligheter för tester vilket gör att det kan specificeras vilken poängskala som skall importeras för varje enskillt test. Detta innebär också att SJQ tester kan konfigureras för att hämta andra typer av poäng än resten av testerna.

I tillägg till det så kan det också konfigureras om poängen för ett individuellt test skall användas som en del av genomsnittspoängen. Kolumnen för genomsnittspoäng visas bara om minst ett test är konfigurerat för detta. Dessutom så visas bara ett resultat när alla testerna i paketet är genomförda.

Testkonfiguration genomförs av Customer Success baserat på kundens önskemål.

Det är nu också möjligt att inkludera en custom/compound poäng för ett testpaket. När detta är inlagt så visas en ny kolumn i kandidatlistan. Denna kommer att visa resultatet när alla tester är genomförda.

Testkonfiguration genomförs av Customer Success baserat på kundens önskemål.

Kolumnerna för test 102 och 103 visas nu bara om det finns en snap-it mall konfigurerad för paketet samt om respektive test är inkluderat.

Vid utskick av tester/paket så är dessa nu sorterade efter bokstavsordning.

Förbättringar har gjorts i kandidatvyn för att visa normgrupp och testpaket vid varje test.

Förbättringar för kandidatrapport

Ett nytt val finns tillgängliget när en PDF rapport beställs i systemet, "Inkludera bara filer till markerade frågor". Om detta val väljs så kommer EasyCruit bara att skicka med de filer som kandidaten har laddat upp till de frågor som du valt att inkludera i rapporten. Vi har också förbättrat användargränsnittet för de alternativen genom att använda oss av 'radio buttons'. Detta visar tydligare att bara ett av alternativen kan väljas.

Vi har också inkluderat möjligen att välja '1' för antalet kandidater som skall ingå i varje rapport. Om detta val väljs så skapar EasyCruit en enskild PDF-fil per kandidat. Namnet på denna fil inkluderar även kandidatens namn för att det ska bli lättare att finna den person man söker.

Buggfixar

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning
EC-734  

Under 'anställningsform' när en annons ska publiceras finns nu även alternativet 'Extra-hjälp' på svenska

Detta problem skall nu vara löst.
EC-771 315092 Testrapporer tar inte hänsyn till kandidatens kön utan refererar alltid till denne som 'han'. Detta problem skall nu vara löst.
EC-790

321902

När en ny snap-it mall skapas i EasyCruit så sparas denna inte i systemet.

Detta problem skall nu vara löst.
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com