This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 16.1 Release > EasyCruit 16.1 Release - Norsk

EasyCruit 16.1 Release - Norsk

Oversikt

Hos EasyCruit arbeider vi ivrig med å forbedre systemet for å gjøre det mer effektivt og brukervennlig. Oppdateringen til versjon EasyCruit 16.1 kommer onsdag den 3. februar klokken 17:30. Arbeidet kan ta opp til tre timer og EasyCruit kan være utilgjengelig i den perioden. EasyCruit 16.1 inneholder følgende nye funksjoner :

 

Funksjon: Tilgjengelig for:

Integrasjonen for cut-e personlighetstester

  • Støtte for SJQ tester
  • Støtte for tilpasset score
  • Gjennomsnitt-score for pakker på tester valgt av bruker
  • Mulighet til å definere hvilken score som skal brukes i hver enkelt test
  • Vise pakkenavn og normsettets ID i testresultatene
Tilgjenngelig for alle kunder som har cut-e personlighetstester integrert i EasyCruit.

Forbedret kandidatrapport i PDF

  • Større frihet til å velge hvilke dokumenter som er relevant for å inkluderes i kandidatrapporten
  • Mulighet til å splitte rapporten opp i én individuell PDF-fil for hver enkelt kandidat
Tilgjengelig som en del av EasyCruit Analytics-pakken.

Flere løsninger er også med i denne oppdateringen, du kan lese mer om dem i en liste under.

Integrasjonen for cut-e personlighetstester

Vi introduserer nye muligheter for å konfigurere personlighetstester, som vil gjøre deg i stand til å spesifisere hvilken score som skal brukes for en test. Dette lar deg konfigurere bruk av andre scoretags i SJQ-testresultater enn i andre personlighetstester. 

I tillegg kan du for hver test spesifisere om scoren skal bli tatt i med når gjennomsnittsscoren kalkuleres. Gjennomsnittsscoren kommer frem i en kolonne som viser den kalkulerte verdien, bare i de tilfeller der alle testene i pakken har blitt fullført. 

Innstillingene for personlighetstestene vil bli konfigurert av vår Customer Success Team basert på deres spesifikasjoner. .

Det er nye konfigurerasjonsmuligheter for testpakker som gjør det mulig for deg å spesifisere den tilpassede scoren som skal hentes fra pakken. Så snart en tilpasset score er definert for pakken, vil en ny kolonne bli synlig for deg i listen over kandidater invitert til personlighetstest. Kolonnen vil vise tilpasset score bare i de tilfeller hvor alle testene er fullført.

Customer Success-teamet vil konfigurere testpakkene etter hvilket behov dere har.

 

Når Test 102 eller Test 103 er tilgjengelig i testpakkene, og en snap-it mal er valgt for rekrutteringen, vil du se Matchingscore 102 eller Matchingscore 103 i oversikten over kandidater som er invitert til test.

 

 

Alternativene du får når du skal sende tester til kandidater har blitt forbedret ved at testene nå sorteres alfabetisk.

 

For å øke brukervennligheten vises nå pakke- og normgruppe-ID som brukes som scoren baseres på.

Forbedret Kandidatrapport i PDF

Det er lagt til et nytt valg der hvor du bestiller kandidatrapporter i PDF: "inkluder alle dokumenter opplastet av kandidaten selv til valge spørsmål (ovenfor)." Ved å markere for dette valget, vil bare dokumenter som kan knyttes til spørsmål som du har valgt på første side bli tatt med i den genererte PDF-rapporten. For å gjøre det lettere å velge har vi gruppert alle valg vedrørende vedlegg. De vises nå som punkt-valg for å indikere at bare ett valg kan benyttes av gangen.

 

Vi har også lagt til mulighet for å velge verdien "1" i "Antall kandidater per rapport." Dette valget vil resultere i at det vil bli laget en separat PDF-rapport for hver enkelt kandidat. Du vil enkelt kunne finne den rapporten du trenger da filnavnet inneholder kandidatens navn.

Løsninger

Bug Saksnummer Feilbeskrivelse Løsning
EC-734   I stillingstype-feltet har ekstrahjelp-feltet også blitt gjort tilgjengelig for svenske brukere for interne kanaler. Løst
EC-771 315092 Søkerens kjønn ble ikke tatt i betraktning, de sa "he" (han) hele veien. Løst
EC-790

321902

Når man opprettet en snap-it mal i EasyCruit ble den ikke lagret i begge systemene. Løst
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
Under translation

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com