This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 16.1 Release > EasyCruit 16.1 Release - Danish

EasyCruit 16.1 Release - Danish

Oversigt

EasyCruit fortsætter med at at blive bedre for vores kunder igennem nye opdateringer, med flere features der gør brugeroplevelsen mere effektiv og fornøjelig. EasyCruit 16.1 er sat til blive lanceret onsdag d. 3 februar Klokken 17:30, og dette vil forventes at tage op imod 3 timer. I denne tidsperiode kan EasyCruit være utilgængeligt. Features inkluderet i denne release omfatter følgende:

 

Feature Tilgængelighed

cut-e test assessment integration

  • Understøttelse af SJQ test
  • Understøttelse af bundle compound scores
  • Gennemsnitlig pakke score baseret på selvvalgte test
  • Muligt at konfigure hvilke score som skal hentes for hver enkelt test
  • Nu vises pakkenavn og normset ID i resultater for bedømmelse

Tilgængelig for alle kunder som har cut-e test assessment integration.

Forbedringer af PDF kandidatpakke

  • Sikrer at kun relevante dokumenter uploadet af kandidater er inkluderet i kandidatpakken
  • Evne til at splitte kandidatpakke til en pdf fil for hver kandidat
Som del af EasyCruit Analytics Pack.

Et antal af løsninger er også inkluderet i denne release, og detaljer vil kunne findes nederst.

cut-e test assessment integration

Der er nye konfigurationskapabiliteter for bedømmelsestest, som gør det muligt at specificere hvilke score skal hentes for en test. Dette lader dig konfigurere SJQ test score ved at benytte forskellige score tag for hver slags bedømmelsestest.

Yderligere, for hver bedømmelsestest, kan du specificere om scoren skal blive taget i betragtning for den gennemsnitlige score

beregning som vises i kollone. Den gennemsnitlige score kollone i listen for bedømte kandidater vil kun blive vist, såfremt der mindst er en test i pakken at deltage i. Denne kollone vil kun vise den beregnede værdi efter alle test som er inkluderet i pakken er udførte.

Bedømmelsestestkonfigurationen vil blive opsat i samarbejde med Customer Success baseret på jeres specifikationer.

Der er nye opsættelige muligheder for bedømmelsestestpakker som lader dig specificere den sammesatte score som den skal modtages for pakkeløsningen. Så snart en sammensat score er konfigureret for pakken, så vil en ny kollone være synlig for dig i listen for vurderede kandidater. Denne kollone vil først vise den sammensatte score når alle test er udført.

Konfigurationen af Bedømmelsestestpakke vil blive udført af Customer Success baseret på jeres specifikationer.

 

Du vil kun være i stand til at se matching score 120 og matching score 103 i listen for vurderede kandidater hvis der er en snap-it skabelon opsat for projektet og test 102. Test 103 er tilgængelig i bedømmelses test pakken.

 

Valg af test funktionen er blevet forbedret: test er nu sorteret i alfabestisk rækkefølge.

 

Brugervenligheden er forbedret med hensyn til visning af resultaterne for en ansøger. Nu vises for hver test pakke og normset ID brugt til  at finde scoren.

Forbedringer af PDF kandidatpakke

Der er et nyt menuvalg når man beder om en PDF kandidatpakke: " Saml kandidaters uploadede dokumenter for valgte spørgsmål". Hvis du benytter denne funktion, så vil kandidatens uploadede dokumenter der er linket til spørgsmålene bliver inkluderet i rapporten. Derudover, har vi forbedret brugervenligheden ved at samle alle valgmuligheder forbundet til at merge uploade dokumenter for kandidater. Disse muligheder er nu repræsenteret med en radio button som viser brugere at kun en mulighed kan blive valgt af gangen.

As a further enhancement, the option value "1" is added to "Number of candidates to group per report". If you choose this option value the selected candidates are then split into batches, one candidate per batch, and, for each candidate, there will be a separate PDF file generated. The PDF files will contain the name of the candidate so you can easily find the one(s) you need.

Som en yderligere forbedring, så er antallet "1" tilføjet som et alternativ til "Antal kandidater per rapport". Hvis du vælger denne værdi så vil der blot være en kandidat per pakke. Hver pakke vil have samme navn som den indeholdende kandidat, så du nemt kan finde den du har brug for.

Løsninger

Løsningsnummer Sagsnummer Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse
EC-734  

Jobkategorien "ekstra hjælp" er nu også tilgængelig for svenske brugere når de publicere projekter til interne kanaler.

Løst
EC-771 315092 Test rapporter tager ikke køn i betragtning de siger altid "han". Løst
EC-790

321902

Når man opretter en ny snap-it skabelon i EasyCruit, så er skabelonen ikke gemt i EasyCruit.

Løst
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com