This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 15.9 Release > EasyCruit 15.9 Release - Svenska

EasyCruit 15.9 Release - Svenska

Översikt

EasyCruit fortsätter att förbättra systemet genom dess nya versioner, vilka förbättrar användarupplevelsen samt gör arbetet mera effektivt och angenämnt. EasyCruit 15.9 är för närvarande planerad att släppas onsdagen den 14:e oktober klockan 17:30 svensk tid. Arbetet kommer att pågå i upp till två timmar och under denna tid så kan EasyCruit vara otillgängligt. Nya funktioner som ingår i version 15.9 är:

 

Funktion Tillgänglighet

CV Parsing på karriärsidorna

 • Sparar tid för era kandidater
 • Förbättrad användarvänlighet för kandidaterna
 • Fler potentiella kandidater som genomför en ansökan
 • Ett uppladdad CV konverteras till ett strukturerat format vilket gör det lättare att söka efter kandidater

Ingår som en del av EasyCruits Mobile Candidate Paket.

Spara pågående ansökningar i karriärcentret

 • Kandidater kan spara ansökningar som de påbörjat för att slutföra dem vid ett senare tillfälle
Kan aktiveras och implementeras till alla kunder i samband med denna version.

Förbättrad navigation vid projektskapande

 • Navigera genom att klicka på fliken för det steg du vill nå
 • Lättare att kunna lägga till nya kontaktpersoner
Tillgänglig för samtliga kunder i samband med denna version

Extra typ av anställningsform vid publicering

 • Klassificera annonserna mer korrekt
Tillgänglig för samtliga kunder i samband med denna version

Förbättring av CandidateExport API

 • Medarbetareklassificeringsfrågor är nu tillgängliga vid kandidatexport
Ingår som en del av EasyCruits Data Exchange Paket.

Ett antal buggfixar är också inkluderade i denna version. Du hittar listan på dessa efter beskrivningen av de nya funktionerna.

CV Parsing på karriärsidorna

Om denna funktion är aktiverad kan en kandidat använda sitt CV för att söka en tjänst. CV:t kan laddas upp från Dropbox, Google Drive eller direkt från hårddisken. När dokumentet är uppladdat så kommer informationen i detta att extraheras och användas för att fylla i ansökningsformuläret.

Kandidater kan också använda deras CV för att hålla deras kariärsidor uppdaterade. Precis som när de söker en tjänst så kan de i karriärcentret ladda upp sitt CV från Dropbox, Google Drive eller hårddisken och informationen används för att fylla i informationen.

Utseendet, storleket och placeringen av ikonerna kan anpassas efter era önskemål av er konsult.

 

 1. Ansök en tjänst och välj var dokumentet skall laddas upp från.

CVParsing1.jpg

 1. Godkänn uppladdning ifall dokumentet finns på Dropbox eller Google Drive.

CVParsing2.jpg

 1. Välj det dokument som skall användas.

CVParsing3.jpg

 1. Det valda dokumentet laddas upp och informationen används för att fylla i ansökningsformuläret.
 2. Kandidaten kan därefter kontrollera, modifiera eller radera information samt svara på övriga frågor.

 

Följande information kommer att fyllas i om informationen finns i kandidatens CV och frågan är inkluderad i ansökningsformuläret eller karriärcentret:

 • Personuppgifter
  • Förnamn
  • Mellannamn
  • Efternamn
  • Kön
  • E-post
  • Repetera e-post
  • Telefon privat
  • Telefon mobil
  • Adress
  • Postnummer
  • Postort
 • Erfarenhet
  • Period
  • Arbetsgivare
  • Tjänst
  • Beskrivning av tjänst
  • Nuvarande arbete
 • Utbildning
  • Period
  • Skola
  • Examensresultat
  • Nuvarande utbildning
 • Språk
  • Språk
  • Muntlig nivå
  • Läsnivå
  • Skriftlig nivå
 • Webbadress för socialt medium
  • LinkedIn
  • Xing
  • Facebook

CV parsing fungerar på följande språk:

 • Holländska
 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Svenska
 • Danska
 • Polska
 • Rumänska
 • Italienska
 • Slovakiska
 • Tjeckiska
 • Ryska
 • Portugisiska
 • Kinesiska
 • Ungerska

There are known issues with CV Parsing feature on Internet Explorer 8 (IE8) that will not be addressed, Internet Explorer 8 will no longer be supported by Microsoft beginning January 12, 2016.

Spara pågående ansökningar i karriärcentret

När denna funktion är aktiverad så kan kandidaterna spara sina ansökningar i deras kariärcenter och sedan fortsätta med dem vid ett senare tillfälle. Utseendet på denna funktionalitet kan också modifieras av er konsult enligt era önskemål.

Spara ansökan och fortsätt den senare

 1. Kandidaten påbörjar ansökan och fyller i formuläret. Om kandidaten sedan väljer att slutföra och skicka in ansökan senare kan denne välja att klicka på "Spara ansökan och fortsätt senare". Möjligheten att spara ansökan är tillgänglig i alla steg i ansökningsformuläret.

SaveApplication1.jpg

 1. Om kandidaten redan loggat in när ansökan påbörjades så sparas helt enkelt ansökningen. Om så inte är fallet så finns möjligheten att antingen logga in eller skapa nya användaruppgifter. Efter ett av dessa alternativ har valts så sparas ansökan.

SaveApplication4.jpg

 1. Kandidaten kan därefter logga in i karriärcentret för att komma åt listan på sparade ansökningar.

SaveApplication5.jpg

 1. I listan på ansökningar så kan kandidaten välja att fortsätta på en av de som tidigare sparats. Kandidaten kan därefter välja att spara den igen eller slutföra den.

SaveApplication6.jpg

 1. Om kandidaten så önskar så finns också möjligheten att radera en pågående ansökning.

Förbättrad navigation vid projektskapande

Administratörer och andra användare med tillgång till att skapa annonser får nu enklare att navigera när de skapar ett nytt projekt.

Navigera genom att klicka på namnet på steget

Användare kan bara navigera direkt till ett steg om det är tillgängligt, annars är det inaktivt. De steg som är tillgängliga beror på hur anonnsskapandeprocessen genomförs:

 • Avdelningar och kontaktpersoner blir tillgängligt efter att steget för 'Rekryteringstitel och regioner' är slutfört
 • Projektprofil, Annons, Ansökningsformulär samt Svarsbrev blir tillgängliga efter att 'Rekryteringstitel och regioner' och 'Avdelningar och kontaktpersoner' är slutförda
 • Godkännande och Publicering blir tillgängliga efter att 'Rekryteringstitel och regioner', 'Avdelningar och kontaktpersoner' och 'Annons' är slutförda
 • Projektspecifika frågor / urvalsfrågor och Gemensam rangordning blir tillgängliga efter att 'Rekryteringstitel och regioner', 'Avdelningar och kontaktpersoner' och 'Ansökningsformulär' är slutförda

ProgressBar2.jpg

ProgressBar4.jpg

Lättare att lägga till nya kontaktpersoner

På sidan för 'Avdelningar och kontaktpersoner' så är 'Lägg till kontaktperson' nu alltid synlig högst upp på skärmen. Detta innebär att användare kan lägga till nya kontaktpersoner utan att behöva scrolla upp och ned även om listan på avdelningar är väldigt lång.

AddContact1.jpg

 

AddContact2.jpg

Extra typ av anställningsform vid publicering

Ett extra alternativ under 'Anställningsform' är nu tillgängligt vid publicering till interna kanaler. Användare kan nu välja detta för att ge kandidaterna relevant information om tjänsten.

EmploymentType-FixedTermContract.jpg

Förbättring av CandidateExport API

CandidateExport metoden i EasyCruits Data Exchange Paket innehåller nu även medarbetarklassificeringsfrågor. De andra frågetyperna som redan finns tillgängliga sedan tidigare är:

 • Bara för kandidater (I listan över sökta tjänster)
 • Klassificering
 • För kandidater och CV-kandidater
 • För medarbetare

HRclassification-EmployeeProfile.jpg

Buggfixar

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning
EC-623 307520 En kontaktperson som skapas i samband med ett nytt projekt visas ej i listan över valbara kontaktpersoner. Problemet skall nu vara löst
EC-438 288497 Validering av publiceringsdatum inlagt vid publicering till NAV. Datum valideras nu korrekt innan annonsen kan publiceras
EC-659 310222 Bekräftelsemeddelandet som visas vid radering av annons visar ej namnet på annonsen om funktionen för referensnummer inte är aktiverad. Titeln på tjänsten skall nu visas i bekräftelseförfrågan
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com