This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 15.11 Release > EasyCruit 15.11 Release - Svenska

EasyCruit 15.11 Release - Svenska

Översikt

EasyCruit fortsätter att förbättra systemet genom dess nya versioner, vilka förbättrar användarupplevelsen samt gör arbetet mera effektivt och angenämnt. EasyCruit 15.11 är för närvarande planerad att släppas onsdagen den 16:e december klockan 17:30 svensk tid. Arbetet kommer att pågå i upp till tre timmar och under denna tid så kan EasyCruit vara otillgängligt. Nya funktioner som ingår i version 15.11 är:

 

Funktion Tillgänglighet

Förbättringar kring jobbpublicering

 

  • Publicera med olika konton till samma kanal
  • Publicera enbart till de kanaler som är relevanta för era olika organisationer
  • Spara tid och publicera en annons med flera avdelningar i ett flöde
  • Optimera jobbdistribuering genom att publicera till olika kanaler med olika startdatum
  • Se statusen på er publicering för varje kanal

Ingår i alla EasyCruits Multiposting.fr Paket.

Ett antal buggfixar är också inkluderade i denna version. Du hittar listan på dessa efter beskrivningen av de nya funktionerna.

Förbättringar kring jobbpublicering

Om ni redan har Multiposting.fr aktiverat så kommer förbättringarna att göra det enabbare och lättare att publicera jobb till ett stort antal kanaler i några få steg:

  1. Välj de kanaler samt språk ni vill publicera. Om ni vill publicera till mer än en avdelning så måste ni välja kanalen för var avdelning i listan på tillgängliga kanaler för den avdelningen.
  2. Välj den period som annonsen ska vara publicerad för varje avdelning.
  3. Fyll i den information som varje kanal behöver. Om ni valt att publicera flera avdelningar samtidigt så behöver ni fylla i informationen en gång per avdelning.
  4. En 'Publiceringsgrupp' skapas för varje avdelning. Publiceringsperioden samt publiceringens status visas för varje kanal i gruppen.

Under implementeringen så kommer ni att kunna välja vilka kanaler som skall vara tillgängliga för er samt vilka avdelningarn som skall kopplas till vilket konto.

 

mpfr2.jpg

 

Ni kan publicera era annonser till olika kanaler med olika start datum.

mpfr4.jpg

 

Ni kan snabbt ändra informationen du skickat till en grupp kanaler på en gång.

mpfr5.jpg

 

Ni kan välja att avpublicera ett jobb från en specifik kanal eller alla kanaler i en grupp på samma gång.

mpfr6.jpg

Buggfixar

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning
EC-695  315795 Fel format på datum förhindrar användare att logga in. Detta problem skall nu vara löst.
EC-735

317494

317667

När en annons skapas utan ansökningsformulär visas ett felmeddelande. Detta problem skall nu vara löst.
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com