This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > Previous Releases > EasyCruit 15.11 Release > EasyCruit 15.11 Release - Norsk

EasyCruit 15.11 Release - Norsk

Oversikt

EasyCruit fortsetter å levere verdi til våre kunder gjennom nye oppdateringer som inneholder funksjoner som gjør brukervennligheten mer effektiv og en nytelse å bruke. Vi planlegger å oppgradere til EasyCruit 15.11 på onsdag den 16. desember klokken 17:30. Arbeidet forventes å ta opp til tre timer. I denne perioden kan EasyCruit være utilgjengelig. EasyCruit 15.11 vil inneholde følgende forbedringer:

 

Funksjon Tilgjengelig for:

Forbedringer i jobbdistribusjonen

  • Publiser med ulike merkevarer på samme kanal

  • Hver underorganisasjon kan ha bestemte kanaler

  • Spar tid ved å publisere et prosjekt linket til flere avdelinger i en omgang.

  • Optiiser jobbdistribusjonen ved å publisere til grupper av kanaler selv med ulike perioder

  • Publiserings status for hver enkelt kanal

Tilgjengelig i EasyCruit Multiposting.fr pakken.

Flere løsninger er også med i denne oppdateringen, du kan lese mer om den i en liste under.

Forbedringer i jobbdistribusjonen

Hvis du allerede bruker Multiposting.fr blir det nå enda raskere og enklere å publisere til flere kanaler i bare noen få steg:

  1. Velg de kanalene som du ønsker å publisere til, sammen med språk. Hvis du ønsker å publisere for mer enn en avdeling, må du velge kanaler for hver enkelt avdeling fra listen med kanaler som er tilgjengelig for den bestemte avdelingen.
  2. Velg en publiseringsperiode for hver avdeling.
  3. Fyll inn informasjon som er nødvendig i hver enkelt kanal. Dersom du ønsker å publisere for mer enn en avdeling, må du fylle inn informasjonen for hver avdeling. 
  4. En publiseringsgruppe blir opprettet for hver avdeling. Publiseringsdato (start og slutt) samt publiseringsstatus vises for hver kanal i gruppen.

Du vil under implementeringen av tjenesten ta stilling til hvilke kanaler som skal gjøres tilgjengelig for de ulike avdlingene, og hvilke innloggingsdetaljer/ID-nummer som skal legges inn for hver kanal. 

 

mpfr2.jpg

 

Du kan publisere annonsen til ulike kanaler samtidig med forskjellige startdatoer.
mpfr4.jpg

 

Du kan endre engangsinformasjonen som sendes til alle kanalene for gruppen.
mpfr5.jpg

 

Du kan velge å avpublisere en annonse fra en bestemt kanal eller avpublisere den for hele gruppen av kanaler.

mpfr6.jpg

Løsninger

Bug Saksnummer Feilbeskrivelse Løsning
EC-695  315795 Feil i datoformat forhindret brukere fra å logge inn. Løst
EC-735

317494

317667

Når man oppretter et nytt prosjekt, kommer det frem en feilmelding hvis man velger "ingen søknadsskjema". Løst
Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com