This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > EasyCruit 16.6 Release > EasyCruit 16.6 Release - Norsk

EasyCruit 16.6 Release - Norsk

Table of contents

Oversikt

I vårt arbeide med å forbedre EasyCruit oppgraderer vi til versjon EasyCruit 16.6 på onsdag den 29.6 juni klokken 17:30. Arbeidet kan ta opp til to timer og EasyCruit kan være utilgjengelig i den perioden. Vi kommer til å løse en rekke problemer. Løsningene er listet lenger ned i denne e-posten.

 

Løsninger

Bug Saksnummer Feilbeskrivelse Løsning

EC-958

331750

Annonser som deles fra karrieresenteret vises ikke i nettleseren.

Løst

EC-970

332379

Feltet for annonsetittel fyltes ikke korrekt ved utsendelse av cut-e tester

Løst

EC-971

323866

Avdelingsadministrator har mulighet til å gjøre endringer på administratorer om disse har tilgang til samme avdeling

Avdelingsadministrator skal ikke kunne gjøre endringer på administratorer uavhengig av avdelinger

EC-972

328265

Filer som lastes opp av rekrutterere inkluderes ikke i PDF rapporten til tross for at man velger at dette skal være med

Løst

EC-740

306214

Det er ikke mulig å gi en avdelingsadministrator tilgang til hovedavdelingen

Det er nå mulig å gi en avdelingsadministrator tilgang til alle avdelinger
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com