This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > EasyCruit 16.5 Release > EasyCruit 16.5 Release - Svenska

EasyCruit 16.5 Release - Svenska

Översikt

EasyCruit fortsätter att förbättra systemet genom dess nya versioner, vilka förbättrar användarupplevelsen samt gör arbetet mera effektivt och angenämnt. EasyCruit 16.5 är för närvarande planerad att släppas onsdagen den 18:e maj klockan 17:30 svensk tid. Arbetet kommer att pågå i upp till tre timmar och under denna tid så kan EasyCruit vara otillgängligt. Nya funktioner som ingår i version 16.5 är:

 

Funktion Tillgänglighet

Nya rapporter för data exporten

  • Ny export för kandidatfrågor
  • Ny export för projektspecifika frågor
  • Projektexporten innehåller nu även projektklassificeringsfrågor
  • En extra kolumn för registreringsdatum är nu inkluderad i klassficeringsexporten
Ingår som en del av 'EasyCruit Analytics Pack'.
Fler fält fylls nu i automatiskt vid CV import Ingår som en del av 'EasyCruit Mobile Candidate Pack'.

Ett antal buggfixar är också inkluderade i denna version. Du hittar listan på dessa efter beskrivningen av de nya funktionerna.

Förbättringar för dataexporten

Två nya exporter finns nu tillgängliga:

  • Kandidatfrågor innehåller alla kandidatfrågor samt de svar kandidaterna angett för varje ansökan
  • Projektspecifika frågor innehåller de svar som alla kandidaterna angett till de projektspecifika frågorna för ett specifikt projekt.

Extra fält vid ansökan med hjälp av CV

Kandidater som söker en tjänst med hjälp av sitt CV kommer nu att få 2 till fält automatiskt ifyllda av EasyCruit: Titel och Civilstatus. Fälten kommer även att fyllas i automatiskt när en kandidat använder sitt CV för att uppdatera den information som de har lagt in i CV-databasen.

Dessa fält kommer att fyllas i om information finns i CV-filen samt om frågorna finns med i ansökningsformuläret

 

Buggfixar


 

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning

EC-932

EC-886

331137

322005

323844

328042

330180

330892

331126

332278

Problem med att öppna cut-e rapporter för vissa kandidater Detta problem skall nu vara löst.
EC-949

325805

329535

332055

Cut-e mail tar ej emot ändringar i innehåll som görs vid utskickningstillfället Detta problem skall nu vara löst.
EC-825 323834 Utskriftssidan för kandidater har inte rätt formattering Detta problem skall nu vara löst.
EC-876 330481 Går ej att se vilken kanaler som inte fungerade korrekt vid publicering via Multiposting Detta problem skall nu vara löst.
EC-956 332261 Går ej att radera en uppladdad fil på en kandidat Resolved Detta problem skall nu vara löst.
EC-955 332493 Problem med sparade ansökningar Detta problem skall nu vara löst.
EC-953

332436

332442

Formatproblem vid publicering till Arbetsförmedlingen Detta problem skall nu vara löst.

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
Needs translations
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 33 45 45 444French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 72 27 90 15


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 03468, Inward dial: 26


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 33 45 45 444
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com