This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > EasyCruit 16.5 Release > EasyCruit 16.5 Release - Norsk

EasyCruit 16.5 Release - Norsk

Oversikt

EasyCruit fortsetter å levere kunden verdi gjennom sin nye utgivelse, ved å levere funksjoner som gjør brukeropplevelsen mer effektiv og hyggelig. EasyCruit 16.5 er nå planlagt for utgivelse onsdag 18. mai kl. 17:30 CET. Prosessen vil vare opp til tre timer. I løpet av denne tiden kan det hende at EasyCruit-servicen er noe utilgjengelig. Funksjonene i 16.5 utgivelsen inkluderer:

 

Funksjon

Tilgjengelighet

Forbedringer av datautdrag

  • Nye utdrag av søknadsspørsmål
  • Nye utdrag av rekrutteringsspørsmål
  • Rekrutteringsrapporten inkluderer nå spørsmål om prosjektprofil
  • Ekstra kolonne “Opprettelsesdato for kandidat” inkludert i utdrag av kandidatspørsmål

Tilgjengelig som del av EasyCruit analysepakke.

Diverse felt utfylt med informasjon om  CV-tolkning

Tilgjengelig som del av EasyCruit Mobile kandidatpakke.

Det er også inkludert flere løsninger i denne utgivelsen, og detaljene vises nedenfor.

Forbedringer av datautdrag

To nye utdrag er tilgjengelig:

  • Utdrag av søknadsspørsmål  inkluderer alle spesifikke spørsmål om søknad og svar for hver søknad
  • Spesifikke utdrag av rekrutteringsspørsmål inkluderer kandidatsvar på spesifikke rekrutteringsspørsmål for en valgt ledig stilling.

Diverse felt utfylt med informasjon om  CV-tolkning

Kandidater som søker med sin CV-fil har 2 diversefelt som er forhåndsutfylt med CV-tolkning: Tittel og sivil status. Disse 2 feltene blir også forhåndsutfylt når kandidaten bruker sin CV-fil med informasjon for å oppdatere sin CV til karrieresenteret.

Dette feltet blir utfylt hvis kandidaten har informasjonen i CV-filen sin, og spørsmålene blir inkludert i søknadsskjemaet eller CV-skjemaet til karrieresenteret:.

 

Løsninger

Løsningsnummer

Kundenummer

Problembeskrivelse

Løsningsbeskrivelse

EC-932

EC-886

331137

322005

323844

328042

330180

330892

331126

332278

Problem med å åpne kutt-e rapporter for visse kandidater

Løst

EC-953

332436

332442

ams.se publisering

Løst

EC-949

325805

329535

332055

kutt-e e-poster ikke sende endret innhold

Løst

EC-825

323834

Kandidatens “skriv ut”-side er ikke formatert riktig

Løst

EC-876

330481

Kan ikke se hvilke publiseringskanal som mislyktes via Multiposting

Løst

EC-956 332261 Ikke mulig å slette kandidatfil

Løst

EC-955 332493 Problem med lagrede søknader

Løst

 

 

Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
Under translation
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com