This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > EasyCruit 16.4 Release > EasyCruit 16.4 Release - Norsk

EasyCruit 16.4 Release - Norsk

Table of contents

Oversikt

I vårt arbeide med å forbedre EasyCruit oppgraderer vi til versjon EasyCruit 16.4 på onsdag den 20. april klokken 17:30. Arbeidet kan ta opp til to timer og EasyCruit kan være utilgjengelig i den perioden. Vi kommer til å løse en rekke problemer. Løsningene er listet lenger ned i denne e-posten.

 

Løsninger

Bug Saksnummer Feilbeskrivelse Løsning

EC-913

329335

Kan ikke oppdatere kandidatens CV.

Løst

EC-926

329955

Det vises ingen varselmelding når rekrutteringstittel er for lang og inneholder "&".

Løst

EC-875

327137

Kandidaten vises bare én gang under Alle søknader når de har søkt på mer enn én avdeling på samme rekrutteringsprosjekt.

Løst

EC-891

328734

Knappen for å logge ut av karrieresenter logger ikke ordentlig ut.

Løst

EC-910

328969

"Aktuelle" oppføringer vises ikke på toppen for Arbeidserfaring, Utdanning og  Verv-spørsmål. Kursoppføringer uten en sluttdato vises ikke på toppen.

Oppføringsrekkefølgen er korrekt når man ser  karrieresenter-CV og kandidatens CV bakenfor.

EC-861

327847

Kan ikke laste opp CV-fil når man redigerer CV i karrieresenter.

Løst

EC-911

328172

Kan ikke lagre rekrutteringsprosjekt etter at det er redigert flere ganger hvis rekrutteringsprosjektets HTML inneholder ikke-latinske bokstaver som attributtverdier til  html variabler

Løst

EC-883

328504

Prosjektet er fremdeles markert som publisert etter at den eksterne publiseringskanalen hvor den ble publisert er slettet.

Løst

EC-922

329832

Kan ikke publisere via Multiposting.fr hvis beskrivelsen av avdelingen inneholder "&".

Løst

EC-909

328434

Kan ikke stoppe rekrutteringsprosjekt på Monster.nl.

Løst

EC-877

326064

Kan ikke endre status for annonsegodkjenning hvis brukernavnet inneholder ikke-latinske bokstaver.

Løst

 

Last modified

Tags

Classifications

(not set)
Translated
Translated

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com