This site is not currently optimized for a mobile device

 

Home > Release information > EasyCruit 16.10 Release > EasyCruit 16.10 Release - Svenska

EasyCruit 16.10 Release - Svenska

Översikt

 

Visma EasyCruit fortsätter att förbättras med nya versioner som gör användarupplevelsen bättre och mer effektiv. Visma EasyCruit 16.10 är planerad att lanseras onsdagen den 26 oktober med start klockan 17:30 CEST. Lanseringen beräknas att ta upp till 3 timmar att genomföra, driftstörningar kan inträffa under denna period. Funktioner som tillkommer i denna lansering är enligt följande:

 

Funktion

 

Tillgänglighet

 

Nytt Visma-utseende för användargränssnitt

Tillgängligt för samtliga kunder per automatik

Ny identifikator för publiceringskanalen NAV

Tillgänglig för samtliga kunder som har en integration mot publiceringskanalen NAV

Dessutom ingår ett antal felkorrigeringar i denna version.

Nytt Visma-utseende för användargränssnitt

 

EasyCruits nya användargränssnitt kommer nu att bli tillgängligt för samtliga kunder. Under en period har vissa utvalda kunder haft möjlighet att testa EasyCruits nya användargränssnitt och återkommit till oss med kommentarer. Detta har gjort att vi har fått tillbaka värdefull information som har gjort att vi har kunnat förbättra användargränssnittet ytterligare inför denna globala lansering.

 

File:/C:\Users\ELLEN~1.SNE\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.pngNy och förbättrad startsida med tydligare översikt

 

Det grafiska utseendet för Vismas produkter kallas för Nordic Cool. Målet med layouten är att användaren ska känna användargränssnittet - inte bara se det. Därför försöker vi använda en subtil men ändå distinkt layout. Vi lägger ner mycket arbete på detaljerna för att ge användaren en känsla av ett högkvalitativt hantverk.

 

File:/C:\Users\ELLEN~1.SNE\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png

En mer lättöverskådlig arbetsyta samt ett mer användarvänligt utseende

 

Nordic Cool 3 är vårt nya ramverk för hur vi grafiskt ska presentera ett system, detta ramverk gäller för samtliga produkter inom Visma.

Förbättrat utseende för navigeringsknappar som tydligt markerar 'nästa steg'

Ny identifikator för publiceringskanalen NAV

 

För att förbättra den nuvarande integrationen mot publiceringskanalen NAV inför vi nu en ny identifikator som infogas i samtliga annonser som skickas till NAV. Denna förbättring innebär att det kommer att gå snabbare att publicera samt uppdatera en sedan tidigare publicerad annons eftersom identifikatorn hjälper NAV att snabbare identifiera vilken annons som har skickats från EasyCruit.

 

Observera att denna uppdatering endast gäller för de kunder som har en integration mot NAV där en XML-överföring används. Om du för tillfället publicerar dina annonser till NAV med hjälp av e-postöverföring eller ej är säker på vilken metod som används är du välkommen att kontakta oss. Direktöverföring med hjälp av XML är vår rekommenderade metod eftersom annonsen då får högre prioritet jämfört med de annonser som skickas via e-post till NAV. 

Felkorrigeringar

 

Lösningsnummer Ärendenummer Problem Lösning
EC-993 343428 Ämne/rubrik i e-postmeddelande skrevs ej ut för vissa språk när man skickade en annons för godkännande  Problemet skall nu vara löst
Last modified

Tags

This page has no custom tags.

Classifications

(not set)
(not set)
(not set)

Visma EasyCruit Support


The Community allows you to log support cases (issues) and monitor their status. If you do not have accesss to the Community, please contact your administrator or EasyCruit Support


Norwegian Community Portal Login
All Other Countries Community Portal Login

Support Contact:


Belgium (0830 - 1700):

Dutch speaking:

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5French speaking:

+32 28 08 25 56


support.easycruit@visma.com

Denmark (0900 - 1600 CET):

+45 88 97 97 40


easycruitdanmark@visma.com

For Azets customers:

+45 43 62 74 74


support.easycruit@azets.com

France (0830 - 1630 CET):

+33 1 84 88 71 86


support.easycruit@visma.com

Germany (0830 - 1630 CET):

+49 303 1199 666


support.easycruit@visma.com

Italy (0830 - 1630 CET):

+39 06 94 80 31 75


support.easycruit@visma.com

Norway (0800 - 1600 CET):

+47 23 96 33 90


support.easycruit@visma.no

Sweden (0800 - 1700 CET):

+46 (0)771-693 693, Inward dial: 2


support.easycruit@visma.se

The Netherlands (0830 - 1700):

+31 88 23 02 380,Inward dial: 5
Latvia, Lithuania and Estonia (0800 - 1700 CET):

+37 167 116 224


support.easycruit.lv@visma.com

Finland (0800 - 1600 CET):

+358 (9) 7510 6664


support.ep.fi@visma.com

UK / All Other (0830 - 1630 CET):

+44 208 068 1846


support.easycruit@visma.com